uddannelse

Uddannelsen til Alexandertekniklærer på Center for Alexanderteknik - CfA

 

Den 3 årige uddannelse til Alexandertekniklærer er en læreproces, der igennem et stort engagement af den studerende, skaber en legemliggørelse af både det praktiske og teoretiske som der senere skal undervises i.

 

CfA er godkendt som skole af DflAT – Dansk forening af lærere i Alexanderteknik.

Ved udstedelse af diplom fra Center for Alexanderteknik, bliver man automatisk kvalificeret til at være medlem af DflAT, og dermed det internationale netværk af Alexandertekniklærere; ATAS- Alexander technique affiliated societies.

 

CfA deltager i et internationalt samarbejde med skoler i Tyskland , Frankrig , Italien, England og Israel , hvor vi udveksler og inspirerer på tværs af nationale og faglige kulturer.

 

Praktisk info om uddannelsen

 

Uddannelsen består af 1600 timers undervisning, fordelt over 3 år. Der undervises i moduler af 5-6 uger med 16 timer pr uge, efterfulgt af 4-5 ugers fri.

 

Undervisningen foregår:

Mandage og tirsdage kl 14.00 - 17.00

Onsdage og torsdage kl 13.00 - 16.00

Fredage (i ulige uger) kl 13.00 - 16.00

 

Dertil er der 1-2 intensive weekends pr år, som foregår som internat.

 

Økonomien:

Prisen er 4.300,- pr måned, svarende til 154.800 for hele uddannelsen.

 

Uddannelsen er privat, og der kan derfor ikke søges om SU.

 

Dertil kommer:

-et mindre beløb til anskaffelse af litteratur.

- På 2 og 3 år er der desuden et eksternt evaluerings forløb, á ca 2-4 lektioner hos en DflAT godkendt 'mode-rator, som den studerende selv betaler.

 

Center for Alexanderteknik

Metoden

 

Uddannelsen foregår som mesterlære. Dvs. at det væsentlige i undervisningen foregår som direkte vejledning fra læreren. Dette sikrer, at den studerende på alle tidspunkter bliver mødt lige der, hvor han eller hun er i sin egen proces.

 

Metoden er fænomenologisk, dvs. at der tages udgangspunkt i den studerendes erfaring og forståelse, 'som det er' for den studerende.

Igennem at få nye erfaringer, forandrer og udvikler den studerende sine begreber og sin forståelse, således at der altid er en oplevelse af ejerskab for den nye viden eller erkendelse.

Dertil kommer at det erfarede sættes i en teoretisk sammenhæng, således at der altid vil være krop på teorien. Dette giver sidenhen en autentisk naturlig autoritet som praktiserende lærer.

 

I gennem uddannelsesforløbet gennemgås forskellige relevante temaer, enten som overordnet temaundervisning eller som undervisnings situationer, der opstår spontant og med relevans til noget praktisk.

I sidste del af forløbet vil der være undervisning af 'kaniner', samt superviseret undervisnings praktik.

 

Den praktiske læring

 

Det bærende element i forløbet er arbejdet med 'hænder på', som er en kommunikation hvor læreren leverer en subtil sensorisk vejledning af den studerende. Vejledningen er som udgangspunkt rettet mod den helt basale orientering i kroppen, stående eller siddende. Efterhånden inkluderes bevægelser og dagligdags handlinger af forskellig art.

 

I undervisnings situationen er flere elementer i spil. Læreren giver gennem taktil (med hænder) og visuel (med øjnene) kontakt feedback til den studerendes egen kropslige/begrebslige oplevelse af den givne situation. Samtidig kan læreren henlede den studerendes opmærksomhed på muligheder for mere kropslig hensigtsmæssighed, som den studerende ikke selv har erkendt. Det sker som en kropslig, sensorisk, vejledning, og igennem samtale. Samtalen henleder opmærksomheden på anatomisk hensigtsmæssighed og italesætter kropslige erfaringer.

 

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, eller ønsker at besøge skolen, så skriv eller ring gerne.

 

Tidligere studerende på CFA beretter:

Lotte

"Alexanderteknik er noget man har med sig for livet - og i livet - og som man ikke mister uanset om man underviser eller ej"

 

Signe

"Jeg er rigtig glad for at undervise! det giver mig meget mening!"

 

Morten

"På CFA har jeg modtaget den bedste klaverteknik

- og det helt uden at røre et instrument!"

 

Lajla

"Det har været vildt spændende at lære min krop at kende indefra og finde så mange dimensioner og udviklingsmuligheder!"

 

 

Center for Alexanderteknik

Sankt Knuds Vej 50, baghuset 1 sal 1903 Frederiksberg

Tlf +45 28 78 14 07 email: info@alexanderteknik.dk